πŒπŽπŒπ„ππ“πŽ π’π“πŽπ‘πˆπ‚πŽ: πˆπ‹ π‚πŽππ’πˆπ†π‹πˆπŽ π‚πŽπŒπ”ππ€π‹π„ πƒπˆ ππ„π‹π‹π„π™π™π€ππŽ

Pubblicato il 18 novembre 2022 β€’ Comune , Edilizia , Servizi

πŒπŽπŒπ„ππ“πŽ π’π“πŽπ‘πˆπ‚πŽ: πˆπ‹ π‚πŽππ’πˆπ†π‹πˆπŽ π‚πŽπŒπ”ππ€π‹π„ πƒπˆ ππ„π‹π‹π„π™π™π€ππŽ 𝐇𝐀 π€πππ‘πŽπ•π€π“πŽ πˆπ‹ 𝐏𝐔𝐂 πƒπŽππŽ πŸπŸ‘ π€πππˆ

Il Consiglio Comunale di Pellezzano, riunitosi stasera in seduta straordinaria, ha approvato con 15 voti favorevoli e uno contrario il PUC (Piano Urbanistico Comunale). 

“Pellezzano - ha detto il Sindaco Francesco Morra - dopo ben 23 anni, ha un nuovo strumento di regolazione urbanistica per disciplinare lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio”.

Lunedì 21 novembre, alle ore 19.00, presso il Centro Giovani Più a Coperchia ci sarà la presentazione ufficiale del Piano alla cittadinanza.


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy